Nadpis textu

Chceme-li udělat krok vpřed, musíme se podívat za sebe, co vše jsme už udělali. Dáme dohromady vše co již máme, čímž dostaneme podklad k tomu, zda je to to co chceme...

Současný stav

Majetek

Stavebko

- založeno, vklad, zůstatek, 

DPS

-vklad, přispívá zaměstnavatel? , zůstatek, fondy?

OPF/Akcie/dluhopisy/bitcoin/alternativní investice

- název, vklad, zůstatek, alokace

Termínované vklady/spořící účty

- vklad, zůstatek 

Běžný účet

- vklad. zůstatek

Něco dalšího??? 

Byt, pozemek, louka, pole, les, sbírka, firma,...


Závazky

Hypotéka

- splátka, zůstatek, úrok, konec fixace, splatnost

Spotřebáky

- splátka, zůstatek, úrok, splatnost

Kreditky

- splátka, zůstatek, úrok, splatnost


Pojištění

život - rizika, pojistné částky, konec pojištění, pojistné

majetek - rizika, pojistné částky, konec pojištění, pojistní

odpovědnost - pojistná částka, konec pojištění, pojistné

Cashflow

Příjmy (měsíční čísté)

- zaměstnání, dávky, nájmy, ...


Výdaje

- průměrné měsíční výdaje

- nájem, inkaso, pojištění, potraviny, PHM, provoz domácnosti, 


jsou ve výdajích zahrnuty investice?