Životní pojištění - 2. část

29.03.2021

"Mít špatně nastavené pojištění je horší než nemít žádné."

Jak jsme se dozvěděli v předešlém článku, prioritním posláním životního pojištění je chránit Vás před takovými výpadky příjmu, které mohou Vám či Vaší rodině způsobit existenční potíže. Zatímco někomu způsobí obtíže výpadek příjmů v délce až několika měsíců, někomu jinému může téct do bot už při výpadku v rámci dvou týdnů. Proto je potřeba ke každému případu přistupovat individuálně. Vše se odvíjí především od výše finanční rezervy, rodinné a pracovní situace pojištěného.

Životní pojištění je potřeba neustále přizpůsobovat Vaší aktuální životní situaci. Jedná se např. o narození dítěte, navýšení dluhů, změnu povolání či koníčků. Toto vše ovlivňuje výši pojistných částek, které Vám mají být v případě pojistné události vyplaceny.


PoddPODLE ČEHO NASTAVIT LIMITY PLNĚNÍ?

Smrt

Vy v této situaci jako nebožtík samozřejmě nic řešit nemusíte. Je až paradoxem, že smrt je pro rodinný rozpočet nejméně zatěžující riziko. Proč? Rodina sice přijde o Vaše příjmy, ale zároveň jí klesnou i výdaje a navíc může získat podporu od státu ve formě důchodu. Myslete ale na to, kdo/co po Vás na světě zůstane.

 • manžel/ka - Na jak dlouho ho/ji chci zajistit?
 • děti - Jak dlouho bude trvat, než se osamostatní?
 • dluhy - Kolik zbývá splatit?
 • kdo zaplatí výdaje spojené s pohřbem?
 • máme dostatečnou finanční rezervu?
 • jaké jsou naše životní cíle?

Invalidita

Může se stát, že se v důsledku nemoci či úrazu staneme invalidními. Co to znamená pro rodinný rozpočet? Pokles příjmů a zvýšení výdajů. V ČR rozlišujeme dle snížení pracovní schopnosti tři stupně invalidity a s nimi spojené invalidní důchody. Výše důchodu závisí na výši příjmu, odpracované době a stupni invalidity. V dlouhodobém měřítku se nás poté týkají kompenzační pomůcky, různé stavební úpravy, rehabilitace a další. Částka by měla být nastavena tak, aby byla zachována životní úroveň rodiny až do důchodového věku.

 • o kolik klesnou mé příjmy?
 • o kolik vzrostou výdaje?
 • jaké jsou naše životní cíle?

Pojištění pracovní neschopnosti

Výpadek příjmu v důsledku pracovní neschopnosti by měl být kryt finanční rezervou, ovšem záleží na individuálním posouzení každého jedince. Pokud budu doma na neschopence 2 týdny (např. kvůli chřipce), můj rodinný rozpočet by to narušit nemělo. Pokud se ale budu léčit dlouhodobě (tím myslím 5 měsíců a déle) a jsem si vědom, že nemám dostatečnou finanční rezervu, která by pokryla tento výpadek, je více než vhodné mít takový výpadek příjmů ošetřen pojištěním.

 • o kolik poklesnou mé příjmy?
 • ohrozí to mou platební schopnost?
 • mám finanční rezervu?

Vážné nemoci

Pokud máme zajištěná tři předchozí důležitá rizika, můžeme se dále dívat na možnosti pojištění dalších rizik. RAKOVINA, INFARKT, MOZKOVÁ PŘÍHODA - nejznámější vážné nemoci, které mohou otřást naším světem. Léčba a následky těchto závažných nemocí je velkou zátěží fyzickou i psychickou. Pojištění nám dává finanční prostředky a čas na to, abychom se mohli plně soustředit pouze na léčbu a nemuseli se strachovat o finanční zajištění sebe a své rodiny. S nemocemi totiž nedochází pouze ke snížení příjmů, v mnoha případech jsou spojené navíc i s růstem výdajů (léčba, rehabilitace, technické úpravy bydlení,...).

Trvalé následky úrazu

Nepříjemná záležitost, která může v životě potkat aktivního člověka stejně jako "gaučáka". Nejčastější příčinou úrazu je PÁD. Pojistná částka nám slouží k vykompenzování postižení, které nám v důsledku úrazu vzniklo. Jde o nákup kompenzačních pomůcek, stavební úpravy, dorovnání příjmů (k jejichž snížení dojde v důsledku pracovní neschopnosti nebo snížení pracovní schopnosti). Je omezena schopnost vydělávat a je ohrožen rodinný rozpočet.

Ostatní

Pojišťovny nabízejí mnoho dalších připojištění např. velice populární denní odškodné, náklady na asistovanou reprodukci, hospitalizaci v nemocnici, ošetřování člena rodiny a mnoho dalších. Pokud máte zajištěná hlavní rizika jako smrt, invaliditu a pracovní neschopnost a ještě Vám zbývají peníze, které chcete platit za pojištění, proč ne... CO JE DOBRÉ VĚDĚT

 • věk - čím mladší klient, tím levnější pojištění
 • invalidita je z 96 % způsobena nemocemi
 • vliv na výši pojistného mají povolání a koníčky
 • s čím do pojištění vstupujete (nemoci, nedoléčené úrazy atd.), to vám pojišťovna nezaplatí (nebo si budete muset připlatit)
 • při navýšení limitů nebo přidání nového rizika běží nové čekací doby