Životní pojištění - 2. část

29.03.2021

"Mít špatně nastavené pojištění je horší než nemít žádné."

Jak jsme se dozvěděli v předešlém článku, prioritním posláním životního pojištění je chránit Vás před takovými výpadky příjmu, které Vám mohou způsobit snížení životního standardu nebo až existenční potíže. Zatímco někomu způsobí obtíže výpadek příjmů v délce až několika měsíců, někomu jinému může téct do bot už při výpadku v rámci dvou týdnů. Proto je potřeba ke každému případu přistupovat individuálně. Vše se odvíjí především od výše naspořených peněz, rodinné a pracovní situace pojištěného.

Životní pojištění je potřeba neustále přizpůsobovat Vaší aktuální životní situaci. Jedná se např. o narození dítěte, navýšení dluhů, změnu povolání či koníčků. Toto vše ovlivňuje výši pojistných částek, které Vám mají být v případě pojistné události vyplaceny.


PODLE ČEHO NASTAVIT LIMITY PLNĚNÍ?

Smrt

Vy v této situaci jako pojištěný samozřejmě nic řešit nemusíte. Myslete ale na to, kdo/co po Vás na světě zůstane.

  • manžel/ka - Na jak dlouho ho/ji chci zajistit?
  • děti - Jak dlouho bude trvat, než se osamostatní?
  • dluhy - Kolik zbývá splatit?
  • Kdo zaplatí výdaje spojené s pohřbem?

Vážné nemoci

Vážné nemoci jsou nejčastější příčinou ztráty příjmů. RAKOVINA, INFARKT, MOZKOVÁ PŘÍHODA - nejznámější vážné nemoci, které mohou otřást naším světem. Je jich ale mnohem více a jednotlivé diagnózy pro klienty opět vybíráme individuálně. Léčba těchto závažných nemocí je velkou zátěží fyzickou i psychickou. Pojištění nám dává finanční prostředky a čas na to, abychom se mohli plně soustředit pouze na léčbu a nemuseli se strachovat o finanční zajištění sebe a své rodiny. S nemocemi totiž nedochází pouze ke snížení příjmů, v mnoha případech jsou spojené navíc i s růstem výdajů (léčba, rehabilitace, technické úpravy bydlení,...).

Doporučená pojistná částka: minimálně dvojnásobek ročních výdajů.

Trvalé následky úrazu

Nepříjemná záležitost, která může v životě potkat aktivního člověka stejně jako "gaučáka". Nejčastější příčinou úrazu je PÁD. Pojistná částka nám slouží k vykompenzování postižení, které nám v důsledku úrazu vzniklo. Jde o nákup kompenzačních pomůcek, stavební úpravy, dorovnání příjmů (k jejichž snížení dojde v důsledku pracovní neschopnosti nebo snížení pracovní schopnosti). Je omezena schopnost vydělávat a je ohrožen rodinný rozpočet.

Invalidita

Může se stát, že se v důsledku nemoci či úrazu staneme invalidními. V dlouhodobém měřítku se nás poté týkají kompenzační pomůcky, různé stavební úpravy, rehabilitace a další. V neposlední řadě je důležité, aby vyplacená částka dorovnala spolu s invalidním důchodem náš standardní příjem.

Doporučená pojistná částka se odvíjí od výše platu (dorovnání příjmů až do důchodového věku), prostředků na udržení životního standardu a dalších případných výdajů.

Pojištění pracovní neschopnosti

Přemýšlejte nad situací z dlouhodobého hlediska. Pokud budu doma na neschopence 2 týdny (např. kvůli chřipce), můj rodinný rozpočet by to narušit nemělo. Pokud se ale budu léčit dlouhodobě, tím myslím 3 měsíce a déle, už by bylo více než vhodné mít takový výpadek příjmů ošetřen pojištěním.

Doporučená pojistná částka: Pojistnou částku opět nastavujeme tak, aby v případě pracovní neschopnosti spolu s nemocenskými dávkami dorovnala Váš denní příjem.


CO JE DOBRÉ VĚDĚT

  • věk - čím mladší klient, tím levnější pojištění
  • invalidita je z 96 % způsobena nemocemi
  • vliv na výši pojistného mají povolání a koníčky
  • s čím do pojištění vstupujete (nemoci, nedoléčené úrazy atd.), to vám pojišťovna nezaplatí (nebo si budete muset připlatit)
  • při navýšení limitů nebo přidání nového rizika běží nové čekací doby