Životní pojištění - 1. část

15.03.2021

Zranění, závažná nemoc či smrt, tj. výčet hlavních příčin, které nám a našim blízkým z dlouhodobého hlediska mohou výrazně zkomplikovat život. Životní pojištění Vás nechrání před těmito nebezpečími, ale pomůže Vám a Vašim blízkým zmírnit jejich následky. Životní pojištění rozhodně nepatří mezi ta levná.

Pro koho je životní pojištění zbytečné?

Vynakládat své finance na životní pojištění se nevyplatí lidem, kteří mají hodnotný majetek a/nebo dostatečné finanční rezervy, díky kterým jsou schopni pokrýt všechny své závazky ze svých zdrojů.

Pro koho je životní pojištění určitě vhodné?

Životní pojištění se pojí s odpovědností, zejména vůči Vaší rodině. Zkuste si položit následující otázku - "Co by se stalo, kdybych teď: zemřel / stal se invalidním / ochořel závažnou nemocí / měl vážný úraz s trvalými následky /... ?

V případě smrti po sobě můžete zanechat nezaopatřené děti, manželku, dům nebo byt zatížený hypotékou,... Životní pojištění ale nevztahujeme pouze k riziku smrti. Častěji se na naší cestě životem setkáváme s různými "komplikacemi", mezi které řadíme zejména:

  • závažná onemocnění (s trvalými následky)
  • invalidita
  • odkázání na péči druhých osob
Uvedené i další příklady mají jedno společné - může dojít k dlouhodobému výpadku příjmů a zároveň je zapotřebí financovat různé změny ve všech oblastech našeho života (úprava bydlení, rehabilitace, pečovatelská služba,...). Dle mého názoru by tedy měli mít životní pojištění sjednané všichni odpovědní lidé, kteří mají jakékoliv závazky (ať už rodinné nebo finanční). Zejména pak živitelé rodin, aby v případě nenadálé události nedošlo k existenčnímu ohrožení rodiny a byla překlenuta případná platební neschopnost. Určitě není nutné, aby měli životní rizika pojištěna všichni členové rodiny.

Jaké životní pojištění vybrat?

Stejně jako u dalších druhů pojištění, i zde vybíráme konkrétní produkt pro každého klienta individuálně. Přesto jsou zde určité základní body, kterými se můžeme řídit. Ty si rozebereme v příštím díle našeho seriálu Pojišťovací pondělí.