Život s finančním plánem

01.02.2022

Jednoho krásného rána jste se rozhodli, že vezmete celou svou rodinu na výlet do Krkonoš a cílem vaší cesty bude horský vrchol Vysoké kolo (1509 m.n.m.). Mapu jste si nenastudovali a trasu nenaplánovali, tudíž nevíte, jak dlouho půjdete, kolik kilometrů našlapete, kdy (jestli vůbec) se vrátíte, zda je po cestě nějaké občerstvení. Co vám na to řeknou ostatní členové výpravy - manžel/ka, děti? Na začátku budou určitě natěšeni na dobrodružství, které jste jim připravili. Po cestě však síly ubývají, kilometry přibývají, čas plyne, jídlo dochází a cíl v nedohlednu. Co se pravděpodobně stane? Vrátíte se zpátky do výchozího bodu. Všichni budou otráveni, znechuceni a navíc zklamáni, že nebylo dosaženo cíle výpravy. Vy však můžete svou chybu napravit, pořádně nastudovat trasu, připravit plán cesty a jednou se vydat znovu.

Stejná analogie platí i u průběhu životní cesty "s finančním plánem" a "bez finančího plánu", s tím rozdílem, že ujité kilometry v našem životě znamenají roky. Pokud děláme během svého života chyby, bohužel už nikdy se nemůžeme vrátit na začátek a začít znovu a lépe. Čas uběhl, my jsme starší a nám nezbývá nic jiného než vyřknout některou z vět..

,,kdybych to tenkrát věděl, tak..." 

,,za nás nebyly takové možnosti, jako máte dnes..."

Finanční plán = strategie k dosažení cílů

S finančním plánem:

 • získáváme kontrolu nad svým životem
 • uvědomíme si, jaké jsou naše hodnoty
 • neplatíme za produkty, které nepotřebujeme
 • myslíme dlouhodobě
 • předcházíme stresovým situacím
 • jsme motivovanější k plnění našich cílů
 • zvyšuje se pravděpodobnost, že stanovených cílů bude dosaženo
 • odkrývá nám příležitosti
 • jsme připraveni na nejhorší
 • máme finanční rezervu
 • vyhneme se dluhové pasti
 • přichází uvědomění, v jaké situaci se nacházíme
 • máme zajištěna všechna velká rizika

Moudro na závěr

,,Mít finanční plán je krásná věc, ale řídit se podle něj je krásnější."