Máte smůlu. Tohle Vám pojišťovna nezaplatí.

22.02.2021

Za pojištění platíme mnohdy nemalé peníze a očekáváme, že nám v nouzi pomůže. Že pojišťovna uhradí škodu, která nám vznikne. Tak se i stane - v případě, že jde o událost, která je pojištěna. Ideálně pojišťovna zaplatí celou škodu, někdy sníží vyplacenou částku. Problém nastává, pokud jde o událost, která není předmětem pojištění nebo je z pojištění vyloučena. Tehdy pojišťovna nemusí škodu uradit vůbec nebo ji sice uhradí, ale následně ji bude po nás vymáhat.

Před sjednáním pojištění si musíte stanovit, proti jakým rizikům chcete být chráněni - podle toho, co vám reálně hrozí. Ať už jde o pojištění majetkové, odpovědnostní nebo životní. Je zcestné sjednávat jej aniž byste se seznámili s jeho podmínkami. Jedině tak můžete předejít rozhořčení v situaci, kdy budete po pojišťovně požadovat peníze a ona přitom nebude mít povinnost vám je vyplatit.

V jakých případech to většinou při vyplácení náhrady škody zaskřípe?


V další části článku najdete základní případy, u kterých hrozí snížení proplacené škody nebo její neproplacení. Jde o obecné a nejčastější body. Některé pojišťovny některé z uvedených situací ve svých produktech pokrývají a bez problémů Vám škodu uhradí. Je to individuální a vše se odvíjí od konkrétních podmínek Vaší smlouvy.

Povinné ručení

V případě povinného ručení se jedná zejména o situace, při kterých vznikla škoda a zároveň:

 • je prokázán úmysl jednání,
 • řídíte vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění,
 • v době zákazu činnosti řízení, po užití alkoholu či omamných látek,
 • opustíte místo dopravní nehody,
 • odmítnete se podrobit dechové zkoušce,
 • jakýmkoliv způsobem znemožníte zjištění příčiny vzniku dopravní nehody,
 • vozidlo nebylo ve způsobilém technickém stavu,
 • vozidlo neodpovídá požadavkům technické způsobilosti provozu,
 • uvedete nepravdivé nebo neúplné informace při sjednání pojištění,
 • škoda vznikla na místě, kde není povinnost dodržovat pravidla provozu na pozemní komunikaci
 • škody vzniklé nedostatečnou údržbou
 • škody, které vznikly při teroristickém činu, válečné události,
 • škody, které vznikly v důsledku provozu vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodě,
 • újma vznikla manipulací s nákladem stojícího vozidla

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pokud máte pojištěnou domácnost proti vyloupení, určitě si dejte pozor, abyste ji po odjezdu měli vždy zajištěnou (zamknuté dveře, zavřená okna). Když Vás navštíví zloděj a nebude muset cestou překonat žádnou překážku, pojišťovna bude k vyplacení náhrady škody hodně neochotná. Dále tyto případy:

 • škoda vzniklá v důsledku úmyslného jednání
 • škoda vzniklá hrubou nedbalostí (např. požár od nedopalku nebo svíčky nebo škoda způsobená mrazem, když netopíte)
 • škoda vzniklá vadou, kterou měla pojištěná věc v okamžiku uzavření pojistné smlouvy a která mohla (měla) být známá pojistníkovi nebo pojištěnému
 • na nehmotném majetku
 • pokuty, penále, sankce
 • majetek v podzemí
 • stavby na vodních tocích
 • škody vzniklé vadami projektu, nedodržením technologických postupů, vadně vykonanou prací
 • vady, které jsou předmětem zákonné nebo smluvní záruky
 • škody vzniklé nedostatečnou údržbou, stářím, únavou materiálu

Životní pojištění

 • sebevražda
 • smrt v souvislosti s alkoholem
 • nepravdivé vyplnění zdravotního dotazníku
 • smrt v zahraničí (např. při teroristickém útoku)

RADA NA ZÁVĚR

Vždy pozorně čtěte pojistné podmínky, případně se svěřte do rukou svědomitého zprostředkovatele a nechte se o všem informovat.