Rodinný rozpočet

17.06.2021

To, čím jsou pro dům pevné základy, je pro zdravé finance rodinný rozpočet. Pokud to myslíte se správou svých financí vážně a chcete mít kontrolu nad svými penězi, musíte tyto základy postavit i vy.   

Abyste se lépe orientovali v osobních či rodinných financích a mohli s nimi pracovat, musíte vědět, odkud k Vám peníze přitékají a kudy od vás odtékají. Musíte zjistit, jaká je aktuální situace, ve které se nacházíte. Jako pomůcka poslouží sestavený přehled, který můžete nazývat dle libosti např. rodinný rozpočet / osobní rozpočetfinanční deník / přehled financí. Je jedno, jak jej budete nazývat. Důležitější je, abyste věděli, za jakým účelem jej sestavujete a proč je užitečné přehled mít. 

PROČ mít sestaven rodinný rozpočet?

 • z čistě preventivních důvodů, získání přehledu o příjmech, výdajích a volných peněžních prostředcích, majetkové struktuře  a aktuálně sjednaných produktech,
 • k uvědomění si aktuální situace a lepší orientaci v penězích,
 • pro předcházení budoucím problémům,
 • k získání opory pro lepší a efektivnější plánování a rozhodování,
 • pokud je přehled kvalitní a detailní, lze nalézt příčinu finančních problémů, případně se vyvarovat jejich vzniku,
 • víte, na čem jste a můžete tak předcházet stresu a nejistotě, přispějete tak k zachování psychické pohody,
 • co oči vidí, to srdce a peněženku bolí. Troufám si tvrdit, že po vyhotovení přehledu budete překvapeni, kam a v jaké výši odtékají těžce vydělané peníze a začnete s nimi lépe hospodařit.

JAK vést rodinný rozpočet? 

Variant a způsobů, jak si sestavit rodinný rozpočet, se nabízí hned několik. Někdo má rád grafické zpracování, jiný zase uznává pouze tabulky a někomu více vyhovuje zpracování v mobilní aplikaci. Variant je mnoho a internet je plný předloh a vzorů, stačí si vybrat to, co Vám vyhovuje.

Já osobně využívám excel v kombinaci s mobilní aplikací, kterou využívám na denní bázi, kdy se snažím zaznamenat opravdu všechny výdaje za uplynulý den, abych tak získal co nejpřesnější přehled o penězích. Na konci každého měsíce získaná data zadávám do tabulky v Excelu, která mi umožňuje detailnější analýzu.

Aplikací na správu financí jsem vyzkoušel hned několik , ale nejvíce mě osobně oslovila ,,Správa financí, výdajů, rozpočtu, peněz, rozpočet". Z mého pohledu jednoduchá a intuitivní aplikace, která je pro naše účely dostačující, navíc zcela zdarma! Pro náročnější uživatele existují i sofistikovanější aplikace, které nabízejí rozmanitější funkce, jako například propojení s Vaším bankovním účtem. 

Před sestavováním si ještě jednou ujasňete, proč tomu vůbec věnujete svůj čas. Pokud budete bezmyšlenkovitě a bez cíle vyplňovat tabulky, tak je dosti pravděpodobné, že vás to po chvíli omrzí a přestanete. Dále by bylo super, kdybyste svému rozpočtu rozuměli, takže prosím nekopírujte bezhlavě nějakou předlohu

Jdeme na to!

Příjmy a výdaje musíte rozdělit tak, aby bylo možné identifikovat, odkud a za co k vám peníze přicházejí a za co a v jaké výši jdou od vás pryč. Vyplňování údajů pro vás v žádném případě nesmí být otravou, takže to zase nepřehánějte se složitým členěním. Méně je někdy více.

Při tvorbě přehledu příjmů bych nehledal žádné složitosti a vytvořil okénka s nejčastějšími příjmy, které máte (zaměstnání, podnikání, pronájem, mateřská, dary...). U výdajů se zastavíme o něco déle, protože potřebujete získat detailnější informace o jednotlivých položkách, a to z důvodu pozdější optimalizace a analýzy. Já rozděluji výdaje na spotřební a investiční. 

Spotřební výdaje

Jak už z názvu vyplývá, zde řadíme výdaje související se spotřebou. Tedy:

 • Výdaje spojené s bydlením (hypotéka, nájem, energie, platba družstvu...)
 • Výdaje na jídlo, oblečení, kosmetiku
 • Výdaje za telefon, internet, TV
 • Výdaje spojené s autem (PHM, údržba, pojištění...) 
 • Výdaje spojené s dětmi (školné, oblečení...)
 • Výdaje na léky, vitamíny...
 • Služby (kadeřnictví, manikúra, pedikúra...)
 • Zábava, párty
 • Kavárny, hospody, restaurace
 • Výlety
 • ...

Investiční výdaje

Zde řadím výdaje, které odcházejí do investičních a spořících produktů.

 • splátka hypotéky investičního bytu
 • nákup CP (akcie, dluhopisy...)
 • příspěvek na stavební či doplňkové penzijní spoření
 • ...

Jak často zaznamenávat?

Jak jsem již uvedl, já využívám mobilní aplikaci na denní bázi a následně na konci měsíce vše zanesu do tabulky. Zaznamenávejte denně, týdně, měsíčně..., ale dělejte to poctivě a přesně. Čím budete při zaznamenávání poctivější, tím bude mít přehled větší hodnotu. Nespornou výhodou dnešní doby v tomto ohledu je platba kartou. Pokud zaplatíte kartou, máte automaticky přehled o platbě zaznamenán, takže pro případ, že byste nějaký měsíc nestihli přehled vytvořit, můžete veškeré výdaje dohledat zpětně.

Přehled majetku a závazků

Pokud máte zhotoven přehled o příjmech a výdajích, můžete přejít na další krok. Tím je sestavení přehledu majetku. Majetek dělím na provozní (který užíváme) a investiční (z kterého nám plynou příjmy) a také si dejte dohromady dluhy, které máte opět s rozdělením na provozní a investiční. Tento přehled je nesmírně důležitý, z důvodů budoucího plánování a sestavování různých scénářů.

Revize produktů

Když už jste v tom zaznamenávání a sčítání, udělejte si revizi aktuálních produktů a jejich smluv. Internet, telefony, úvěry, pojištění...zkontrolujte parametry a nastavení smluv, ceny. Následně můžete své aktuální produkty porovnat s nabídkou na trhu, třeba naleznete něco zajímavějšího.

Hotovo!

A je to. Ještě jedou si připomeňme, co získáte sestavením rozpočtu. Přehled o aktuální situaci, příjmech, výdajích a penězích, které měsíčně zůstávají nevyužity. Máte kvalitní podklad pro plánování, rozhodování a analýzu. Víte, jaké výdaje nejvíce ukrajují z rozpočtu, takže je můžete zredukovat. Zjistili jste, zda vyděláváte dostatečně na životní styl, který jste si nastavili. 

Kromě těchto "finančních" dat rozpočet prozradí, jací jste a co je pro vás v životě důležité... Jídlo / oblečení / party / rodina...? :)


Kdybyste potřebovali se sestavením vašeho (rodinného) rozpočtu pomoci, neváhejte a obraťte se na mě.