Povinné ručení - Proč jsou povinné minimální limity nedostatečné aneb "Tady se připlatit vyplatí"

04.01.2021

Povinné ručení znají všichni řidiči, majitelé či provozovatelé vozidel. Smyslem povinného ručení je chránit zdraví a majetek poškozených osob v případě vzniku dopravní nehody, způsobené na pozemní komunikaci. Minimální limity pojistného plnění jsou dány zákonem:

  • 35 milionů Kč při újmě na zdraví (na každou osobu)
  • 35 milionů Kč při majetkové újmě

Tyto minimální limity jsou sice dány zákonem, ale určitě nejsou doporučené!!! Zodpovědný pojistník či váš poradce by měl být natolik svědomitý a pro vozidlo, které je určeno k běžnému užití, neměl nikdy takovéto limity sjednávat. Proč je tedy vhodné mít nastavené vyšší limity, uvedu na příkladu:

Já, Tomáš Sasín, nedám přednost v jízdě a způsobím dopravní nehodu. V poškozeném vozidle jel pan Petr (podnikatel, ženatý, dvě děti), který nehodu přežil, avšak utrpěl vážná zranění a byl ve vážném stavu převezen do nemocnice. V nemocnici strávil 14 měsíců a nehoda na něm zanechala trvalé následky, stal se z něj člověk, který vyžaduje 24 hodinovou péči, 7 dní v týdnu. Co všechno se bude hradit z mého povinného ručení?

Pan Petr má nárok na úhradu bolestného, léčebných výloh, ušlého zisku, odškodnění za psychickou újmu, náhradu za snížení společenského uplatnění. To vše si může nárokovat nejen pan Petr, ale i jeho rodina, která následkem nehody strádá a snížila se její životní úroveň...

Samozřejmě budeme-li předpokládat, že došlo i k majetkové újmě, tak bude hrazeno zničené/poškozené auto, škoda způsobená na majetku třetí osoby (svodidla, sloupy...)...

Lze tedy počítat s tím, že požadované odškodné může snadno přesáhnout 35 milionů. Částka, která přesáhne daný limit, který máme u pojišťovny sjednán, musí být uhrazena z naší peněženky (a kdo z nás má pár milionů v kapse navíc??? :)

A teď si představme, co vše se ještě může při dopravní nehodě stát... zraníme manažera s vysokými příjmy, způsobíme řetězovou nehodu na dálnici, dojde k poškození drahého nákladu, vytečení nebezpečné látky atd. Rovněž je rozdíl, zda způsobíme nehodu v ČR či zahraničí, kde jsou léčebné výlohy mnohonásobně vyšší. 

Přehodnoťme nastavení našich pojistných limitů sjednaných v povinném ručení. Zvýšení ceny pojistného (roční platby) není přímo úměrné částce navýšení limitu pojistného plnění, jedná se o navýšení v řádu stokorun, proto zvažme, zda ušetřených pár stovek ročně nám stojí za případné velké problémy. U většiny pojišťoven nedochází pouze k navýšení limitu pojistné částky, ale je přidána i nějaká doplňková služba.

"Nebourám; jezdím opatrně; umím jezdit"...přeji, ať Vám to zůstane i nadále :-)