"Pojistka na blbost v práci"

09.03.2021

... neboli Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání

Nacházíte-li se v zaměstnaneckém poměru, určitě víte, že jste odpovědní za škody, které způsobíte při plnění úkolů v pracovně právním vztahu svému zaměstnavateli. Ten po Vás může požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku hrubého platu.

Pokud škodu způsobíte třeba ve vzteku úmyslně (se záměrem poškodit zaměstnavatele), sice se Vám na chvíli uleví, všechno to ale nakonec zaplatíte. Pojišťovny hradí škody způsobené neúmyslně (zejména v důsledku nedbalosti či nepozornosti), přičemž se musí jednat o nahodilou událost.

Zamyslete se nad svou pracovní činností a představte si, co špatného se Vám může v práci přihodit. To je důležité, protože podle hrozících rizik se nastavují jednotlivé ochrany. Pojistná smlouva administrativního pracovníka bude rozhodně potřebovat jiné parametry než třeba elektrikáře nebo řidiče z povolání.

Před čím nás toto pojištění může ochránit?

 • škoda na majetku (např. spadne nám na zem služební notebook a rozbije se)
 • škoda na zdraví (např. špatně označíme místo na pracovišti a někdo se zraní)
 • dopravní nehoda
 • finanční škoda (např. chybný zápis do evidence, nabourám auto a zaměstnavatel si bude muset pronajmout jiné)
 • pokuty a penále (které jsou udělené zaměstnavateli v důsledku našeho jednání)
 • ztráta svěřené věci (ztráta nástrojů či ochranných pomůcek, které nám zaměstnavatel svěřil)

Odpovězte si na následující otázky...

 • Svěřil Vám zaměstnavatel nějaké věci, které můžete ztratit?
 • Můžete v práci něco zničit?
 • Řídíte dopravní prostředek?
 • Chcete, aby Vám pojišťovna proplatila případné pokuty či penále?
 • Může Vaší manuální prací či chybnou obsluhou vzniknout škoda?
 • ...
 • mám dostatečnou finanční rezervu?

Pokud jste si alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli "ANO" a na poslední odpověděli "NE", je pro Vás toto pojištění vhodné. Důležité je správné nastavení limitu plnění. Např. při hrubém měsíčním platu 30 000 Kč je ideální limit 135 000 Kč (30 000 x 4,5). Pozor si musíme dát také na územní platnost pojištění. Rozlišuje se ČR, EVROPA, SVĚT (důležité pro řidiče mezinárodní dopravy a další, kteří cestují). Čekací doba se zpravidla neuplatňuje.

Upozornění na závěr

Stejně jako u dalších typů pojištění se nabídky jednotlivých pojišťoven liší. I zde si tedy musíme dát pozor na výluky. Většina pojištění odpovědnosti má v "základním pojištění" vyloučeno:

 • řízení
 • pokuty, penále
 • vadnou manuální práci
 • finanční škody
 • ztrátu svěřených věcí
Ovšem pojistný trh je široký a některé pojišťovny umožňuji daná rizika připojistit.