Mýtus: lékařská péče v zahraničí se prodraží

13.07.2022

Věděli jste, že Vám v zemích Evropské unie může být poskytnuta lékařská péče, za kterou nemusíte platit?

Ošetření s kartičkou pojištěnce

V zemích Evropské unie po předložení "kartičky pojištěnce" (Evropského průkazu zdravotního pojištění), Vám bude poskytnuta stejná lékařská péče a za stejných podmínek, jako obyvatelům země ve které dovolenkujete. Ovšem za předpokladu, že se jedná o zdravotnické zařízení, které je financováno státem.  

V některých zemích je zdravotní péče poskytována zdarma, v jiných zase budete muset platit. Avšak vy můžete následně požádat o proplacení svou zdravotní pojišťovnu. Ovšem pozor! Pojišťovna Vám proplatí náklady dle pravidel a sazeb, které jsou uplatňovány v zemi, v niž byla lékařská péče poskytnuta. Takže Vám může být proplacená celá částka nebo se budete muset na platbě podílet v podobě spoluúčasti.  

Ošetření bez kartičky pojištěnce

Pokud budete na území EU ošetřeni v soukromém zdravotnickém zařízení, které nemají povinnost Evropský průkaz zdravotního pojištění akceptovat, je pravděpodobné, že lékařskou péči budete muset zaplatit ze svého. Po návratu můžete požádat o proplacení u své zdravotní pojišťovny, avšak ta Vám nemusí proplatit náklady v plné výši, které jste zaplatili. Pojišťovna je oprávněna proplatit náklady do takové výše, jaké by byly vynaloženy na úkon, kdyby byl prováděn v ČR.

Z tohoto důvodu existuje cestovní pojištění, které pokryje náklady vynaložené na lékařskou péči.

Před cestou do zahraničí

Doporučuji, abyste si nastudovali podmínky lékařské péče v zemi, do které cestujete. Co se týče zemí EU, tak informace naleznete na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=cs 

Šťastnou cestu - Stastnú cestu - Szczęśliwej podróży - Gute Reise - Bon voyage - Buon viaggio