Možnosti ukončení pojistné smlouvy

11.01.2021

Narazili jste u konkurence na výhodnější nabídku?

Rádi byste vypověděli aktuální pojistnou smlouvu?

Nechali jste se uvrtat do pojištění, které je pro Vás nevýhodné?

Dnes si shrneme 6 základních způsobů, kterými je možné ukončit smlouvu u neživotního pojištění. Na začátku je důležité upozornit, že smlouvu nelze vypovědět ze dne na den. Pro všechny níže uvedené způsoby platí, že výpověď musí být podána písemně! Můžete ji poslat doporučeně poštou na pojišťovnu, podat na pobočce, nebo prostřednictvím Vašeho poradce.

1. Výpověď ke konci pojistného období

Výpověď musí pojišťovna obdržet minimálně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy. Je-li výpověď doručena později, pojištění zanikne k dalšímu datu výročí.

Příklad: Uzavřel jsem povinné ručení k datu 31.3.2020, výroční den je pro mne 31.3.2021; nejzazší termín pro podání výpovědi je 17.2.2021. Pokud by tedy k výpovědi došlo po 17.2.2021, pojištění bude ukončeno až k 31.3.2022.

2. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Může se stát, že uzavřete pojistnou smlouvu a brzy zjistíte, že neodpovídá Vašim požadavkům. Zde pak máte možnost ji vypovědět v zákonné lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní lhůtou. Přeplatek pojistného Vám pojišťovna vrátí.

Příklad: Koupil jsem si auto v bazaru a nabídli mi možnost sjednání povinného ručení od pojišťovny X. Jelikož, se mi to aktuálně jeví jako nejjednodušší možnost, pojištění uzavřu. Po příjezdu z bazaru zasednu k internetu nebo oslovím svého poradce a zjistím, že nabídka od pojišťovny Y je výhodnější. Smlouvu s pojišťovnou X uzavřenou v bazaru mohu tedy bez jakýchkoliv problémů zrušit a podepsat novou u pojišťovny Y.

3. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Nebyli jste spokojeni s odškodněním, které Vám pojišťovna vyplatila? Došlo v důsledku pojistné události ke zničení pojištěné věci? V takovém případě, lze smlouvu vypovědět do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události s měsíční výpovědní lhůtou.

4. Zvýšili Vám pojistné?

Chce po Vás pojišťovna zaplatit vyšší částku oproti minulému období a Vy se změnou nesouhlasíte? V takovém případě lze pojištění ukončit do 1 měsíce od oznámení této změny. Pojištění pak zaniká k poslednímu pojistnému dni.

5. Výpověď dohodou

K zániku pojištění může dojít také na základě dohody mezi Vámi a pojišťovnou, kdy ve výpovědi je třeba uvést datum návrhu zániku a pádný důvod k ukončení smlouvy (nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání smlouvy, ...), protože ze strany pojišťoven nejsou akceptovány výpovědi z důvodu lepší nabídky pojištění.

6. Jiná možnost není? Je, tu ale nedoporučuji!!!

Pokud se Vám nepodařilo ukončit pojistnou smlouvu 6 týdnů před výročním datem a Vy ji nutně chcete ukončit, je zde možnost nezaplacení pojistného, ale POZOR!!! Pojišťovna Vám nejprve zašle upomínky a po marném uplynutí stanovené doby k zaplacení pojištění zaniká. Pojišťovna Vám smlouvu vypoví, ale může si nárokovat poměrnou část pojistného, poplatky za vymáhání a úroky z prodlení!!!

Závěr? Doporučuji řádně platit pojistné smlouvy a ukončovat je v řádných termínech.

Nenašli jste odpověď na svou otázku ohledně ukončování pojistných smluv?