Lyžování v Itálii

24.01.2022

Věřím, že většina vášnivých lyžařů pochytila, že se od 1.1.2022 může vymstít pohyb po italských sjezdovkách bez potvrzení o pojištění odpovědnosti. V případě kontroly a nesplnění této povinnosti může být udělena pokuta v rozmezí od 100 do 150 EUR. Pokud navíc způsobíte škodu, mohou jít částky řádově do milionů...

Pojištění občanské odpovědnosti lze sjednat samostatně nebo ho můžeme mít sjednáno jako doplněk k platební kartě, cestovnímu pojištění, pojištění nemovitosti či domácnosti, a dokonce i k životnímu pojištění.

Považuji za důležité zmínit, že pojištění odpovědnosti se nevztahuje pouze na škody, které způsobíte v důsledku lyžování, ale kryje i škody na majetku či újmy na zdraví, které vzniknou v průběhu našeho běžného (nepodnikatelského, nezaměstnaneckého) života...

  • při jízdě na kole srazím chodce (újma na zdraví, finanční ztráta, odškodnění příbuzných,...)
  • vytopím sousedy, kterým vznikne škoda na majetku
  • můj pes pokouše cizího člověka (újma na zdraví, finanční ztráta, odškodnění příbuzných,...)
  • mé dítě zničí ve škole drahý měřící přístroj


POZORPři sjednávání produktu zaměřte svou pozornost především na následující:

  • na co se pojištění nevztahuje !!!
  • na co se pojištění vztahuje
  • jak je definována spolupojištěná osoba (na koho dalšího se pojištění také vztahuje, např. manželka, děti...)
  • zda nejsou rozdílné limity plnění pro různé události
  • územní platnost pojištění