LTV aneb kolik mi banka půjčí?

29.09.2022

V prvé řadě si dovolím v krátkosti představit, co to vlastně zkratka LTV znamená. LTV je akronym vzniklý z anglického Loan To Value a dává do poměru výši úvěru a hodnotu zastavené nemovitosti. LTV se uvádí v procentech.

!Odhadní cena se nemusí rovnat ceně kupní! 

LTV 80 % tedy znamená, že nám banka půjčí maximálně 80 % z odhadní ceny nemovitosti. Abychom byli konkrétní, tak na byt v hodnotě 5 mil. Kč, poskytne banka hypoteční úvěr ve výši maximálně 4 mil. Kč a my máme dvě možnosti. Buď máme k dispozici 1 mil. Kč nebo musíme bance nabídnou k zástavě další nemovitost, která by zvýšila zástavní hodnotu.

LTV AKTUÁLNĚ V ČR

Dle nařízení ČNB (platnost od 1.4.2022) mohou být poskytovány hypoteční úvěry s LTV 90 % pouze žadatelům mladším 36 let. Manželům stačí, když alespoň jeden z partnerů je mladší 36 let a dosáhnou na mírnější kritéria (90 % LTV). Pro registrované partnery platí stejné podmínky. U nesezdaného páru může nastat problém, protože se na trhu vyskytují banky, které požadují, aby oba žadatelé měli méně než 36 let. 

Jednotlivé banky se liší v definicích: 

  • k datu podpisu smlouvy nedosáhl 36 let
  • k datu poskytnutí úvěru nedosáhl 36 let
  • v okamžiku schválení úvěru nedosáhl 36 let
  • v době kalkulace nabídky nedosáhl 36 let
  • k datu podání kompletní žádosti nedosáhl 35 let a 10 měsíců
  • nerozlišují věk klienta (neposkytují 90 % hypotéku)

Tato skutečnost může mít zásadní vliv na poskytnutí/neposkytnutí hypotečního úvěru. Žadatelé, kteří se pohybují na hraně 36 let, by si měli pořádně nastudovat podmínky jednotlivých bank nebo mít po ruce hypotečního specialistu, který je celým procesem provede a poradí.

Asi to bude znít jako klišé, ale hypoteční úvěry rozhodně nejsou pouze o úrokových sazbách.