Investování není jen pro odvážné: Jak zvládnout rizika a získat prosperitu?

03.04.2023

Investování je nevyhnutelnou součástí života, pokud chcete dosáhnout svých finančních cílů. Bohužel, mnoho lidí se obává nejistoty a rizik, která s investováním souvisí. Tato obava může být způsobena nedostatkem informací o investování, ale také nepochopením toho, jak finanční trhy fungují. 

Prvním krokem k rozehnání strachu je pochopení, že každá investice nese určité riziko. Investování však není to samé jako hazardování - riziko je přijatelné, pokud je vhodně řízeno. 

Naučte se minimalizovat riziko. Toho lze dosáhnout tím, že rozložíte své investice do různých aktiv, což snižuje riziko ztráty peněz v jedné investici. 

Je potřeba mít na paměti, že investování je dlouhodobý proces. Trhy kolísají, ale s dlouhodobým investičním plánem a disciplínou lze dosáhnout dobrých výsledků.

Celkově vzato, investování má svá rizika, ale tím že se naučíte, jak je minimalizovat a vytvoříte si efektivní investiční plán, můžete ochránit svůj majetek a dosáhnout svých finančních cílů. Nezapomeňte, že trpělivost a disciplína jsou klíčové pro úspěšné investování.  

Rizika spojená s investováním

  1. Tržní riziko je spojeno s možností výkyvů cen na finančních trzích. Tento druh rizika se týká všech druhů investic a zahrnuje jak akcie, tak i dluhopisy. Pokud investujete do akcií, může se jejich hodnota rychle změnit na základě různých faktorů, jako jsou hospodářské výsledky společností nebo makroekonomické faktory. Pokud investujete do dluhopisů, může se vám stát, že se vám vaše peníze nevrátí, protože emitent dluhopisu selhává. Tržní riziko lze snížit rozložením investice do různých aktiv, což se nazývá diverzifikace.

  2. Inflační riziko se týká ztráty kupní síly peněz v důsledku inflace, tj. růstu cen zboží a služeb. Pro minimalizaci inflačního rizika je vhodné investovat do aktiv, která mají vysokou míru zhodnocení a přinášejí vyšší výnosy než je míra inflace. Mezi taková aktiv patří například akcie a investiční fondy s akciovými tituly. Dále je možné minimalizovat inflační riziko tím, že se snažíme udržet náklady na život co nejníže a využíváme výhodných nabídek na trhu. 

  3. Kreditní riziko se týká investice do dluhopisů. Pokud investujete do dluhopisů, existuje riziko, že emitent dluhopisu nebude schopen splnit své závazky a vrátit vám peníze. Kreditní riziko můžete snížit tím, že investujete do dluhopisů emitovaných spolehlivými emitenty s vysokou bonitou.

  4. Měnové riziko je spojeno s fluktuacemi směnných kurzů. Pokud investujete do zahraničních aktiv a směnný kurz se výrazně změní, může to mít negativní dopad na hodnotu vaší investice. Měnové riziko lze minimalizovat využitím zajišťovacích nástrojů, jako jsou deriváty.

  5. Riziko likvidity je spojeno s tím, že nemůžete prodat své investice v dostatečně krátkém čase a za dostatečně vysokou cenu. Pokud například investujete do nemovitosti, může být obtížné najít kupce, kteří by byli ochotni zaplatit požadovanou cenu. Pokud jde o minimalizaci rizika likvidity, je důležité diversifikovat portfolio a investovat do různých aktiv s různou likviditou. Dále je vhodné mít k dispozici dostatek hotovosti a zajistit si dostatečné rezervy pro případ nečekaných výdajů. Pokud investujete do aktiv s nízkou likviditou, jako jsou například nemovitosti, je vhodné mít dlouhodobou strategii a investovat pouze část svých finančních prostředků. Také je důležité být ostražitý při výběru investičního nástroje a dobře si prostudovat smluvní podmínky, včetně podmínek pro případné výběry.

  6. Systémové riziko je další typ rizika, které je spojeno s investováním. Jedná se o riziko, které vzniká kvůli narušení celého finančního systému, který může být způsoben například hospodářskou krizí, politickou nestabilitou nebo narušením globálního trhu. Je důležité si uvědomit, že systémové riziko je mimo kontrolu jednotlivých investorů a je spojeno s celkovou hospodářskou situací, politickou stabilitou a dalšími faktory, které jsou mimo kontrolu jednotlivce. Investoři by proto měli při výběru investičních nástrojů brát v úvahu nejenom vlastní finanční situaci, ale také celkovou situaci na trhu a v ekonomice. 


Investování je skvělý nástroj k dosažení finanční nezávislosti, ale pouze tehdy, pokud se k němu přistupuje s rozvahou a s plánem. Investování je jako oheň - když je pod kontrolou, může být užitečné a prospěšné, ale když se vyhne kontrole, může způsobit velké škody. Proto je důležité se naučit, jak minimalizovat rizika a investovat s rozvahou, aby se dosáhlo finanční svobody a renty bez rizika ztráty peněz. Pokud máte zájem se naučit, jak investovat bez rizika, připojte se k našemu online tréninku Z živnostníka rentiérem a objevte cestu k finanční svobodě. 

Nechcete ztrácet čas online tréninkem, ale hledáte rovnou partnera, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů? Pak jste na správném místě! S našimi know-how z oblasti financí vám ukážeme, jak správně investovat, jak minimalizovat rizika a jak dosáhnout svých cílů. Jsme průvodci na cestě k vaší vysněné rentě.

Poznejte nás...


Chcete nás lépe poznat? Dejte nám svůj email a my vám odhalíme PROČ, CO a JAK děláme.