Jak se chovat u dopravní nehody?

07.02.2022

1. Bezpečnost především

Obléknout vestu, zabezpečit sebe a svou osádku, zapnout výstražná světla, za vozidlo umístit výstražný trojúhelník.

2. Poskytnutí pomoci

Dojde-li k úrazu poskytnout první pomoc, v případě potřeby volat 155. !Neposkytnutí první pomoci, může být kvalifikováno jako trestný čin!

3. Zdržte se pití alkoholu

Těžko se následně vysvětluje a dokazuje, že jste před jízdou nepožili...

4. Volat k nehodě PČR?

Nemusíme pokud:

 • nedošlo ke zranění,
 • shodnete se na průběhu nehodového děje a na viníkovi,
 • škoda na majetku nepřesáhla 100 000 Kč,
 • nebyl poškozen majetek třetích osob,
 • sami zvládneme zajistit plynulost dopravy.

Pokud si však nejsme jistí, raději volejme

Musíme

Ve všech opačných případech než je uvedeno ve vedlejším sloupci, tedy pokud došlo:

 • ke zranění či usmrcení osob,
 • k hmotné škodě převyšující částku 100 000 Kč,
 • k poškození majetku třetí osoby (ke sražené zvěři vždy volat PČR),
 • k poškození či zničení součásti a příslušenství pozemní komunikace,
 • k neshodě mezi účastníky nehody o tom, kdo je viník,
 • nejsme schopni zajistit plynulost dopravy


4. Fotit, natáčet, hledat svědky

Detailně zaznamenat nehodu ze všech možných stran a úhlů, až poté lze manipulovat s vozidly. Zaznamenejte si údaje o svědcích.

5. Záznam o nehodě

!Vyplňuje se vždy! Nezapomeňte vyplnit všechny údaje o osobách, automobilech a pojistných smlouvách.

DOPORUČUJE se, aby viník nehody svou vinu písemně uznal.

6. Nepodepisujte s čím nesouhlasíte

V tomto případě raději volejte PČR.

!!!S opravou vozidla nikdy nezačínejte, pokud nemáte souhlas pojišťovny!!!