Investování - úvod

05.02.2022
Pokud má být na blogu rozebíráno investování, tak považuji za důležité, aby případní čtenáři byli na stejné vlně jako já. Tedy věděli, jakým pohledem je na investování na tomto blogu pohlíženo.

Investování

,,Nyní mám výdaj, očekávám vyšší příjem, ale nevím kolik." 

To je dle mého názorů, nejvýstižnější definice. Investování je především o práci s nejistotou.  

Koupě knihy = výdaj; očekávám, že mi kniha přinese nové informace, což je pro mě příjem

Vzdělávání = výdaj ve formě času, úsilí a peněz; očekávám, že mi přinese lepší uplatnění a tím i vyšší příjem

Koupě bytu na pronájem = výdaj; očekávám příjem z pronájmu + růst tržní hodnoty bytu

Koupě cenných papírů = výdaj; očekávám růst hodnoty majetkuNominální x reálná hodnota

V roce 2000 jsem si uložil pod polštář bankovku v hodnotě 1000 Kč, na kterou jsem zapomněl a nalezl jí až v roce 2020, tedy za 20 let. Počítejme s 2 % inflací. Jaká je nominální a reálná hodnota takto uložené bankovky?

Nominální hodnota = 1 000Kč; 

  • bankovka bude s největší pravděpodobností zažloutlá, ale stále na ní bude pan Palacký

Reálná hodnota = cca 671Kč

  • při výpočtu reálné hodnoty bereme v potaz i inflaci
  • při průměrné dvouprocentní roční inflaci ztratí 1000 Kč za 20 let zhruba 30 % své hodnoty
  • v roce 2020 si za tisícikorunovou bankovku koupíme méně množství zboží než v roce 2000

Jednoduché x složené úročení

Zjednodušeně řečeno: U jednoduchého úročení je úročen pouze základní vklad, u složeného úročení je úročen vklad i úroky. Rozdíl v praxi je patrný u následujících obrázků. U obou příkladů je počáteční vklad 100 000 Kč a počítá se s každoročním zhodnocením 10 % p.a. Výsledek po 10 letech: 
Jednoduché úročení
Jednoduché úročení
Složené úročení
Složené úročení

Albert Einstein označil složené úročení za osmý div světa :)  


Spoření x investování

Spoření = znám končenou nominální hodnotu
Investování = očekávám konečnou hodnotu, za určitých parametrů (vklady, délka investování, očekávané zhodnocení, očekávaná inflace)

Investování na finančních trzích

Investování na finančních trzích je spojováno s koupí nějakého aktiva. Koupím zlato a očekávám, že poroste jeho hodnota. Půjčím své peníze a očekávám, že mi budou vráceny včetně úroku. Koupím akcie a očekávám, že poroste jejich hodnota a budou vyplaceny dividendy...

Zaměstnejte své peníze. Přesně toto uděláte, pokud budete investovat.

Peníze dělají peníze = v průběhu 30 let jsme zainvestovali prostředky ve výši 360 000 Kč, avšak hodnota naší investice je 1 000 000 Kč. O tuto námahu jsme se podělili se svými penězi, které odpracovaly 2/3 z celkové práce a my zbytek.


Investiční trojúhelník

U všech investic musíme posoudit následující tři věci

Riziko = s jakou jistotou výnos obdržíme?

Výnos = kolik nám investice vynese?

Likviditu = kdy to bude?

Pokud chceme dosáhnout  vysokého výnosu za krátké období, musíme podstoupit vysoké riziko.


Na závěr

Investování je především dlouhodobá činnost, s jasně definovaným cílem, který vychází z finančního plánu (finanční nezávislost, zajištění dětí, zajištění vlastního bydlení,...). Investování využívá výhod složeného úročení.

Přestože jsou u všech investic rizika, tak slyšíme mnohdy vychvalovat pouze zisky. Je dobré mít na vědomí, kolik můžeme získat, ale především musíme znát rizika!!!