"Pojistka na blbost"(Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě)

08.02.2021

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, tedy "pojistka na blbost", Vás chrání v případě, kdy způsobíte někomu újmu na zdraví nebo škodu na majetku. Dle mého názoru by toto pojištění mělo být ze zákona povinné obdobně jako povinné ručení pro vozidla. Jak už z názvu vyplývá, kryje škody způsobené v běžném občanském životě. Co si ale pod tímto pojmem představit?

Nejčastěji se jedná o škody, které vzniknou při:

 • vedení a provozu domácnosti (např. vytopím sousedy)
 • pracovní činnosti, kterou si nevyděláváme (např. při sečení trávy uletí kamínek a rozbije sousedům okno)
 • provozováním rekreačních sportů (např. narazím do někoho a zlomím mu nohu, rozbiji brýle,...)
 • cyklistice, jízdě na lyžích (např. srazím chodce či jiného lyžaře)
 • vlastnictví a držení zbraní

Kromě uvedených příkladů kryje také škody, které způsobí naše zvíře (např. můj pes vběhne na silnici a způsobí dopravní nehodu) nebo naše dítka (např. shodí regál v obchodě). Žádný z uvedených příkladů není hodný sci-fi filmu. Naopak jde o reálné hrozby, se kterými se setkávám denně.

Příklad pro představu: Co vše může následovat, když na sjezdovce srazím jiného lyžaře? V nejhorším případě může zemřít. V lepším případě přežije a způsobím mu pouze nějaké zranění. Tehdy po nás může požadovat náhradu za bolestné, ztížené společenské uplatnění, duševní útrapy zraněného a jeho blízkých osob. Dále také finanční škody, ušlý zisk, ztrátu výdělku, náklady na léčení,...

Výhodou je, ve většině pojišťoven pojištění nechrání jen Vás (pojištěného), ale vztahuje se i na ostatní členy domácnosti žijící s pojištěným a zvířata, která pojištěný vlastní.

Na co si dát pozor?

Důležité je ohlídat si územní platnost pojištění (ČR, Evropa,...). Díváme se také na to, zda jsou kryty škody způsobené na mobilech, tabletech a notebooku.

Co není hrazeno?

 • újma, kterou způsobíte blízké osobě (pojišťovny tak předchází pojistným podvodům)
 • újmy, při nichž bude prokázáno úmyslné jednání
 • škody způsobené při trestném činu
 • škody způsobené následkem požití alkoholu, drog

Moje doporučení - "Pojistka na blbost" jako doplněk k pojištění Vašeho bydlení


a) Nemovitost vlastním a zároveň v ní bydlím

Pro klidný spánek doporučuji komplexní ochranu Vašeho majetku. Té dosáhnete, pokud zkombinujete následující: pojištění nemovitosti + domácnosti + odpovědnosti.

 • pojištění nemovitosti + domácnosti + odpovědnosti

b) Nemovitost vlastním a pronajímám

Nemovitost je z finančního hlediska často to nejhodnotnější, co vlastníme. Proto je potřeba nastavit adekvátní ochranu před nenadálými událostmi a mít sjednáno pojištění nemovitosti. Pokud nemovitost pronajímám s mými věcmi (vybavenou), je namístě i pojištění domácnosti.

 • pojištění nemovitosti + (domácnosti)

c) Jsem v nájmu

Vybavený byt: Zde je vhodné právě pojištění odpovědnosti pro případné škody, které mohu způsobit pronajímateli (např. zničím něco z vybavení bytu) nebo sousedům (např. vytopím byt pod námi). I ve vybaveném bytě samozřejmě máme něco svého, zde už je ale na individuálním posouzení, jestli se vyplatí zřídit i pojištění domácnosti.

 • pojištění odpovědnosti + (domácnosti)

Nevybavený byt: Pokud si do pronajatého bytu pořizuji vlastní vybavení, je vhodné zřídit si pojištění domácnosti. Společně s ním je taktéž vhodné pojištění odpovědnosti pro případné škody, které mohu způsobit sousedům (např. vytopím byt pod námi).

 • pojištění odpovědnosti + domácnosti

Základní informace o produktech pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti najdete v článku "Jak (a proč) si pojistit bydlení?".