Hypotéka - změny od 1.4.2022

02.12.2021

To, že se mění podmínky pro poskytování hypotéčních úvěrů, jsme zaznamenali asi všichni. Až 5 % nově poskytnutých hypoték nemusí splňovat požadované limity ukazatelů DTI a DSTI.

Co ale vlastně změny hodnot ukazatelů LTV, DTI a DSTI znamenají a jak svou situaci případně vyřešit?

V příkladech jsou uvedeny podmínky pro získání hypotečního úvěru pro žadatele do  36 let věku, ale zároveň musí být splněna podmínka, že prostředky budou použity pro financování vlastního bydlení!!!


LTV • Do 36 let věku žadatele LTV max. 90 % => banka půjčí žadateli max. 90 % z hodnoty zástavy.
 • Nad 36 let věku žadatele LTV max. 80% => banka půjčí žadateli max. 80 % z hodnoty zástavy.

Kolegové z práce Jan (38) a Josef (26) jsou takřka totožní lidé, vyjma věku. Oba mají shodně naspořeno 400 000 Kč, mají zároveň zájem o koupi totožného bytu, jehož cena i odhad je 3 000 000 Kč. V práci vedou vášnivou debatu o tom, zda po 1.4.2022 z pohledu ukazatele LTV hypotéku získají či nikoliv. 

Cena bytu - 3 000 000 Kč  (odhadní hodnota totožná)                                                                      Naspořeno - 400 000 Kč                                                                                                                      Výše hypotečního úvěru => Cena bytu (3 000 000Kč) - naspořeno (400 000Kč) = 2 600 000Kč

Jan (38) NE! - Josef (26) ANO

Doporučení pro Jana:

1. Naspořit vyšší částku                                                                          

Pomohlo by Janovi, kdyby se rozhodl naspořit celkem 600 000 Kč? Žádal by tedy o hypoteční úvěr ve výši 2 400 000 Kč..

2. Zastavit další nemovitost                                                                    

Jan ale nechce dále čekat a spořit, rozhodl se proto dát do zástavy také byt po rodičích, jehož odhadovaná hodnota je 2 000 000 Kč. Celková hodnota zastavovaných nemovitostí je tedy 5 000 000 Kč (nový byt + byt po rodičích)


DTI

Žadatelé do 36 let => max. 9,5                                                                                                    Žadatelé nad 36 let=> max. 8,5

Kolegové Jan (38) a Josef (26) mají nejen shodně naspořeno, zájem o stejný byt a stejnou výši hypotéky, ale zároveň mají i stejný čistý příjem 25 000 Kč. V televizi mluvili i o nějakém ukazateli DTI, proto se rozhodli ověřit šanci na získání hypotečního úvěru propočtem tohoto ukazatele. 

Jan (38) NE! - Josef (26) ANO

Co musí Jan udělat, aby na hypotéku dosáhl?

 1. Naspořit vyšší částku a snížit tak požadovanou výši hypotečního úvěru nebo
 2. zvýšit své příjmy, aby hodnota ukazatele klesla nebo
 3. přizvat dalšího žadatele o hypoteční úvěr (partnerku/partnera, rodiče, sourozence...).

DSTI

Do 36 let věku žadatele => max. 50v%

Nad 36 let věku žadatele => max. 45 %

Jak již víme z předchozích odstavců tak Jan (38) i Josef (26) mají čistý příjem 25 000 Kč. Na internetu si nechali udělat nezávaznou nabídku hypotečního úvěru od banky XYZ, která jim nabídla následující:

Úroková sazba 4,59 %

Výše úvěru 2 600 000 Kč

Měsíční splátka 13 425 Kč

Oba se tedy rozhodli propočíst ukazatel DSTI.

Můžeme vidět, že v tomto případě dokonce ani Josef na hypotéční úvěr nedosáhne, přestože splňoval všechna předešlá kritéria.

Řešení:

 1. Zvýšit své příjmy nebo
 2. naspořit vyšší částku nebo
 3. najít jinou banku s nižší úrokovou sazbou nebo
 4. přizvat dalšího žadatele o hypoteční úvěr (partnerku/partnera, rodiče, sourozence...).

Jak jsme mohli vidět, tak cesta k získání vhodného hypotečního úvěru je plná nástrah, a to ještě nejste ani v bance. Proto nabízím své služby průvodce napříč celým procesem hypotečního úvěru, který zahrnuje:

 1. Posouzení vašich skutečných možností
 2. Porovnání nabídek jednotlivých bank (celkem 12ti)
 3. Pomoc při dodávání potřebných podkladů
 4. Po schválení projdeme společně smlouvu
 5. Při podpisu jsem také s vámi
 6. Pomůžu při čerpání úvěru
 7. Jsem tady pro vás po celou dobu trvání hypotečního úvěru