Peníze nebo modlitby...

22.11.2021

"PENÍZE NEJSOU DŮLEŽITÉ, hlavně to zdraví..."

Toto vždy říkávala moje babička a věřím, že to říká většina lidí. Ano, zdraví je bezpochyby důležité, ale s dostatkem peněz v kapse můžeme jít lepšímu zdraví naproti. Pokud máme dostatek peněz, můžeme například jíst kvalitní potraviny a výživové doplňky, které přispívají k lepšímu zdraví. V případě potřeby si pak můžeme zaplatit kvalitní zdravotní péči. Dostatek peněz nás udržuje v psychické pohodě, což zase přispívá našemu duševnímu i fyzickému zdraví. Pokud nemáme dostatek peněz, nemůžeme připravovat kvalitní základy pro život našich dětí. Peníze určují, kým jsme, co si oblékáme, jak a kde bydlíme. Umožňují nám zvolit si způsob vzdělávání, otevírají široké možnosti k cestování a dokonce ovlivňují i to, kde budeme pohřbeni. 

V případě, že někdo nestojí o tyto "sobecké" výhody, je zde další neméně důležitý důvod, proč mít dostatek peněz. Tím je poskytnutí pomoci druhým. Pomoc je to, co z nás dělá lidi. V kostelech po celém světě se věřící modlí za pomoc druhým, což sice uspokojí naší duši v tom smyslu, že nejsme sobci a myslíme i na druhé, ale chudobu/nemoc/postižení aj. neštěstí takto úplně nezaženeme. Peníze v takovém případě plní roli skřítků, kteří mohou odvést dobrou práci.

Tyto odstavce nemají nenabádat k tomu, abychom všechen čas a energii věnovali honu na peníze. Mají nabádat k hledání právě toho Vašeho jedinečného důvodu, proč je dobré mít dostatek peněz...

Můj pohled na ,,dostatek peněz" - Stav, kdy zajistíte základní potřeby (bydlení a stravu), zábavu a ještě zvládáte odkládat část peněz na předem stanovené cíle. Zkuste si i Vy odpovědět na následující otázku:

"Proč je dobré mít dostatek peněz?"