Hypotéky

V prvé řadě si dovolím v krátkosti představit, co to vlastně zkratka LTV znamená. LTV je akronym vzniklý z anglického Loan To Value a dává do poměru výši úvěru a hodnotu zastavené nemovitosti. LTV se uvádí v procentech.

Následující odstavce mají za cíl představit hlavní dva argumenty, které vás doufám motivují, abyste při vyřizování financování bydlení nespoléhali pouze na jednu banku.

To, že se mění podmínky pro poskytování hypotéčních úvěrů, jsme zaznamenali asi všichni. Až 5 % nově poskytnutých hypoték nemusí splňovat požadované limity ukazatelů DTI a DSTI.