Po absolvování tohoto modulu, budete schopni sami zkontrolovat svůj IOLDP, odstranit případné nedostatky a spočíst výši jednotlivých důchodů. Není cílem z vás udělat důchodové specialisty, ale dát vám přehledný návod, jak jednotlivé důchody spočítat!


CO je IOLDP?

IOLDP = informativní osobní list důchodového pojištění

Informativní osobní list důchodového pojištění je dokument, vedený u České správy sociálního zabezpečení, ve kterém jsou zaznamenány přehledy dob našeho důchodového pojištění. Jednoduše řečeno, jsou v něm o nás zaznamenány informace, od ukončení povinné školní docházky až po dosažení důchodového věku.


PROČ mít IOLDP v pořádku?

Chybné údaje = negativní dopad na výši důchodů 

IOLDP nám slouží jako podklad pro výpočet jednotlivých důchodů (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí), 


Podání žádosti o IOLDP

"Informativní list bude vyhotoven do 90 dnů ode dne doručení žádosti."

Mám BANK ID nebo datovou schránku

Papírová žádost

Vyplněný dokument odešlete na adresu: Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5


Jak si spočíst důchod?

1. Skrze portál ČSSZ

Portál umí spočítat pouze starobní důchod... 

2. Obraťte se na specialisty

3. Samovýpočet - jdeme na to!


Výpočet starobního důchodu

Pro větší přehlednost jsem připravil Pracovní list - důchody.

STAROBNÍ DŮCHOD = ZÁKLADNÍ VÝMĚRA + PROCENTNÍ VÝMĚRA

 • základní výměra je pro všechny stejná (pro rok 2023 činí 4 040 Kč)
 • procentní výměru spočteme

Starobní důchod je důležitým a mnohdy i jediným zdrojem v důchodovém věku, Jeho výše má přímý vliv na naši životní úroveň.

Jako příklad jsem zvolil muže narozeného v roce 1985, který zahájil svou pracovní kariéru v roce 2004. Řádný odchod do důchodu je v roce 2050.


1. Kontrola IOLDP

 1. Zažádejte o IOLDP,
 2. Dohledejte evidenční listy důchodového pojištění.
 3. Zkontrolujte, zda první záznam uvedený v IOLDP, svým datem odpovídá vaši první aktivitě, po ukončení povinné školní docházky.
 4. Podívejte se na vyměřovací základy a ověřte, zda příjmy za jednotlivá období odpovídají skutečnosti (dle evidenčních listů důchodového pojištění).
 5. Nekryje se nějaká doba pojištění s náhradní dobou pojištění?
 6. Máte-li nějaké období neevidováno, je nutné zapátrat v paměti, co jste v danou chvíli dělali (pracovali) a dohledat potřebné dokumenty, které prokazují vaši činnost.
 7. Našli jste nedostatky? Připravte si potřebné dokumenty (vysvědčení, diplom, pracovní smlouvy,...) a objednejte se na příslušnou pobočku ČSSZ. 

---

Jak postupovat při doložení chybějících dob pojištění se dozvíte ZDE


2. Přepočtet vyměřovacích základů

Vezměte do ruky IOLDP a zaměřte svou pozornost na sloupec s názvem VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD. 

Jednotlivé hodnoty vyměřovacích základů vynásobte příslušným koeficientem. Vynásobením vyměřovacího základu s koeficientem získáte přepočtený vyměřovací základ. 

Papír, tužka, software,...


3. Odhadovaný souhrn všech přijmů

Minulé příjmy známe, budoucí odhadneme. 

a) Sečtěte všechny přepočtené vyměřovací základy (5 430 218 Kč)

b) Odhadněte výši budoucích příjmů

c) Odhadněte souhrn všech příjmů 

!Výsledek zapište do PRACOVNÍHO LISTU (bod č.3)!


4. Rozhodné období

Výpočet pro osoby narozené v roce 1968 a později

Výpočet pro osoby narozené před rokem 1968

Rozhodné období = rok narození + věk řádného odchodu do důchodu − 1986

!Výsledek zapište do PRACOVNÍHO LISTU (bod č.4)! 


5. Vyloučené doby

Sečtěte hodnoty v pravém sloupci IOLDP. V našem případě 22+14+4 = 40 dní

!Výsledek zapište do PRACOVNÍHO LISTU (bod č.5)! 


6. Osobní vyměřovací základ

!Výsledek zapište do PRACOVNÍHO LISTU (bod č.6)! 


7. Výpočtový základ

!Výsledek zapište do PRACOVNÍHO LISTU (bod č.7)! 


8. Aktuální doba pojištění

Informace o náhradní době pojištění a celkovém počtu evidovaných dob - naleznete v IOLDP pod tabulkou

!Výsledek zapište do PRACOVNÍHO LISTU (bod č.8)! 


9. Dopočtená doba pojištění

!Výsledek zapište do PRACOVNÍHO LISTU (bod č.9)! 


10.  Celková doba pojištění

!Výsledek zapište do PRACOVNÍHO LISTU (bod č.10)! 


11. Procentní výměra

!Výsledek zapište do PRACOVNÍHO LISTU (bod č.11)! 


12. Starobní důchod

Základní výměra je pro všechny stejná. Její hodnota pro rok 2023 je 4 040 Kč.

!Výsledek zapište do PRACOVNÍHO LISTU (bod č.12)! 


HOTOVO!!!

Jsme v cíli! Znovu připomínám, že výsledný důchod je pouze odhad!!! Proč?

 • Nevíme jaké budeme mít v budoucnu příjmy
 • Nevíme, zda nenasbíráte nějaké náhradní, či neevidované doby.
 • Netušíme, zda se do té doby nějakým způsobem nezmění zákony ČR.

Výsledná částka nám ukazuje, jak by vypadal náš starobní důchod, pokud by se od dnešního dne až do doby, kdy budete chtít začít čerpat důchod, nic nezměnilo.Výpočet ostatních důchodů

Při výpočtu invalidního, vdovského/vdoveckého a sirotčího důchodu, vycházíme z údajů, které jsme již získali při výpočtu starobního důchodu. 

Invalidní důchod = základní výměra + procentní výměra

Pro výpočet potřebujeme znát:

 • základní výměru -  pro rok 2023 je 4 040 Kč
 • Procentní výměru - spočteme
 • výpočtový základ - bod č. 7 z pracovního listu 
 • celková doba pojištění - bod č. 10 z pracovního listu

a) Invalidní důchod 1. stupně

Pokles pracovní schopnosti o 35 % - 49 %

b) Invalidní důchod 2. stupně

Pokles pracovní schopnosti o 50 % - 69 %


c) Invalidní důchod 3. stupně

Pokles pracovní schopnosti o 70 % a více

Vdovský/vdovecký důchod

Výplata vdovského/vdoveckého důchodu náleží standardně po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky.

Po uplynutí této doby pokračuje výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech, tj.:

 • pozůstalá osoba se stará o nezaopatřené dítě nebo pečuje o dítě, příp. o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela/ky (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho/její pomoci ve stupni II, III nebo IV;
 • je sám/sama invalidní důchodu ve třetím stupni;
 • dosáhl/a zákonem stanoveného věku.

Důchod pak vdova/vdovec pobírá, dokud splňuje stanovené podmínky. (CSSZ)


Sirotčí důchod

! Veškeré výpočty mají pouze orientační a informativní charakter !